Savladavanje Shopify-ja nije lak zadatak jer platforma nudi izuzetno mnogo funkcija. Dakle, sasvim je ...

Read More

Kupovina van klasičnih prodavnica je budućnost: zato je neophodno pripremiti se za dolazeća vremena ...

Read More

Brz rast poslovanja, samim tim i prihoda, osnovni je cilj svakog trgovca koji pokreće ...

Read More

Ako već imate e-trgovinu, svakako ste planirali da se bavite prodajom i zarađujete proviziju ...

Read More

Svaka e-trgovina mora da teži uspostavljanju dobrih odnosa sa kupcima. Oni imaju mnogobrojna pitanja ...

Read More